PROJECTES

Projectes propis

De creació i producció pròpia, és a decir, de la casa elèctrica 100 %.

Per ordre de tercers

També fem projectes a mida, por exemple per a un cert espai o un públic determinat.

Tallers

Ens agrada compartir la nostra feina i les nostres recerques amb altres grups de persones, siguin de l'àmbit artístic o d'altres contextos.