[ projecte d'investigació ]

 

[Electrictionary] és un futur diccionari magne de definicions d'autor/a d'acciones, gestos, moviments, activitats, tasques i intencions vistes a l'espai públic.

Imaginem uns diccionaristes molt singulars, amb una sensibilitat especial, una metodologia pròpia i un estil electrictionary, que assumeixen la tasca heroica de traduir en definició tot el que han vist succeïr a l'espai públic: accions, gestos, movimients, activitats, tasques, intencions. I amb tot això entreguen al món un inventari, diccionari o compendi llegible i físic, que pot servir per mirar-nos i, potser, conèixer-nos com a vianants, com a co-creadors/es de la nostra coreografia urbana espontània, orgànica, limitada i emocionant.

Cada definició de l'Electrictionary s'escriu amb la intenció que sigui tan evident com sigui possible. L'evidència és el camí estilístic, artístic, filosòfic i polític del projecte. L'Electrictionary hauria de constituir-se com una lectura bàsica del món, una lectura que demostra els nostres sobreentesos com a vianants. L'eviència podria ser un espai on trobar-nos. 

Escriptura i investigació: Josep Cosials, Alina Stockinger, Daniela Poch, Jordi Solé

Ideòlegs, creació: Josep Cosials, Alina Stockinger, Daniela Poch, Jordi Solé

Coordinació: Daniela Poch, Alina Stockinger

Producció: Arnau Vinós

 

Processos de recerca del projecte

1. Pràctica interna Electrictionary: "La pràctica Electrictionary" és la primera casa on s'instal·len els nostres diccionaristes interiors per començar a fer tangible la idea d'escriure un diccionari d'evidències urbanes magne, la Sagrada Família dels diccionaris.

2. La recerca d'arguments i indicadors sobre la mirada transformadora de l'evidència: Aquesta pràctica és una recerca sobre l'evidència com a mirada transformadora. 

3. La creació d'un taller d'escriptura d'evidències d'accions insignificants: Aquest procés de recerca hauria de culminar amb un taller on puguin participar obertament ciutadania i artistes. Seria una oportunitat per unir mirades dispars sobre l'espai públic i per ensenyar la nostra manera de percebre'l i escriure'l: des del filtre de l'evidència. 

4. La publicació del primer volum de l'Electrictionary: Aquest procés de recerca no pot donar-se abans de tenir un volum de definicions considerable. És possible que aquesta primera publicació no sigui definitiva, però creiem que és un pas necessari abans d'emprendre un procés de participació més actiu. 

5. La participacio ciutadana en l'escriptura de l'Electrictionary: Començar a obrir el nostre procés creatiu i d'escriptura amb la ciutadania immersos en una experciència escènica al carrer.