[ Un espai per joc, el pensament i formats de tot tipus ]

 

Amb el títol de FILTERS FACTORY, el nostre objectiu és disposar d'un espai per entendre, crear i jugar amb “filtres”, o punts de vista, des dels quals percebem, comprenem, estimem i transformem la vida i els llocs quotidians.

FILTERS FACTORY és:

(1) un espai per a la investigació artística i l'experimentació i

(2) un punt de partida per a un compendi físic (LLIBRE) que de manera lúdica acumula les coses que hem vist succeir als carrers.

Aquesta pràctica de trobar i aplicar aquests filtres per recol·lectar coses que veiem passar als carrers la duem a terme al mateix espai públic. És un procés obert a vianants que vulguin conversar amb nosaltres o per a companys/es artistes o persones amb un interès compartit a l'espai públic, que vulguin acompanyar-nos a la nostra pràctica en algun moment (co-creació).

La metodologia i les troballes també es poden compartir en simposis, podcasts, tallers, etc.

El llibre: procés creatiu i escriptura: Josep Cosials, Alina Stockinger, Daniela Poch, Jordi Solé, Claudia Mirambell, Ana Claramonte

El llibre_ ideòlogues: Alina Stockinger, Daniela Poch, Claudia Mirambell, Ana Claramonte

Coordinació: Daniela Poch, Alina Stockinger

Producció: Arnau Vinós